Tijdens de afscheidsraad in Maasdriel (27 maart 2018) sprak Kees van Drunen hem toe.

Beste John,

 

Daar staan we dan. Vorige week woensdagavond zeiden we nog tegen elkaar ‘dan gaan wij het met z’n tweeën weer doen deze raadsperiode’. Een dag later moesten we even omschakelen – want de exacte regels van de Kieswet gaven, toen de stemmen per kandidaat bekend waren, als uitkomst dat Evelien als gekozene van onze lijst in de raad komt.
Nou weten we, dat niets zo onzeker is en snel over kan zijn dan een politiek bestaan!

 

Om de parallel te trekken met de evangelieverhalen van deze stille week voor Pasen: de ene dag is het credo nog ‘Hosanna’ maar de volgende dag kan het in de politiek zomaar ‘Weg met hem’ zijn. Misschien vind je dit een wat vreemde vergelijking, maar ik vind er juist een -mooie parallel in zitten. Want in dat stille-week-verhaal gaat over dienstbaarheid! En dat weet ik, is ook wat jou als onderwijsman in hart en nieren èn als sociaal-democratisch politicus beweegt. Je doet het niet voor eigen voordeel. Het gaat om inzet voor een goede samenleving, algemeen voor de mensen hier in onze gemeente.

 

Twaalf jaar geleden begon je als raadslid; je bent ook een periode wethouder geweest. Hebt ervaren dat mensen ook weleens andere verwachtingen hebben, hoe je handelt in je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder. Maar met dorpisme en cliëntelisme heb jij je in die twaalf jaren niet in willen laten. Ook al zijn er best situaties geweest dat er politieke druk is opgebouwd om die integere lijn wat los te laten ….. ’t duurde enkele jaren voordat onze raad de gewijzigde subsidiesystematiek, waar jij de eerste basis voor hebt gelegd, ook onverkort als het subsidiebeleidskader ging gebruiken. Ook voor de transities van de zorg per 2015 heb jij, in je laatste jaren als wethouder, de basis gelegd voor het loket en de twee wijkteams als eerste lijn voor de uitvoering van de WMO. Voor die inzet John: chapeau!

 

Maar even terug naar afscheid nemen en jouw dienstbaarheid ‘voor de gemeenschappelijke zaak’. De verkiezingsuitslag betekent niet, dat daaraan nu een einde komt.
Ja, er is sprake van een wisseling van rollen: Evelien gaat in de rol als raadslid.

 

Maar jij blijft deel uitmaken van onze steunfractie en blijft ook beschikbaar voor waar de fractie binnenkort over praat: wie als burgerlid in de commissies een rol zal vervullen. Dus wij – PvdA/GroenLinks – en de gemeenteraad kunnen blijven rekenen op jouw kennis en ervaring en intenties bij de inbreng vanuit PvdA-GroenLinks hier in deze raadszaal. Ook daarvoor: chapeau!

 

Ons dank je wel aan jou is dus niet alleen voor tot nu toe – maar ook daarvoor!