Naar schatting zijn er 15 patiënten met chronische Q-koorts woonachtig in de Bommelerwaard. Chronische Q-koorts valt niet onder de basisvergoeding van zorgverzekeraars omdat deze ziekte (nog) niet opgenomen is in de lijst van chronische ziekten. De hoop c.q. verwachting is dat chronische Q-koorts in de loop van dit jaar als chronische ziekte zal worden aangemerkt. 
Chronische Q-koortspatiënten kunnen vooralsnog een beroep doen op ondersteuning vanuit de WMO. Denk hierbij aan vergoedingen voor huishoudelijke verzorging, vervoersvoorzieningen, specialistische fysiotherapie of een beweegprogamma. 

PvdA/GroenLinks wil dat er blijvende aandacht voor deze groep patiënten is en dat deze groep actief wordt voorzien van informatie over de mogelijkheden en voorzieningen vanuit WMO-gelden. Daarom stelde de fractie medio februari schriftelijk onderstaande vragen over deze groep patiënten en WMO-voorzieningen in de Bommelerwaard en specifiek m.b.t. de gemeente Zaltbommel:

1. Hoe heeft de gemeente onze inwoners, en specifiek de inwoners met chronische Q-koorts, op de hoogte gesteld van de voorziening vanuit de WMO voor deelname aan een beweegprogramma?
2. Is de gemeente bekend met alle (plm.) 15 Q-koorts-patiënten in de Bommelerwaard?
3. Hoeveel Q-koorts patiënten hebben in 2019 aanspraak gemaakt op deze vergoeding?
4. Hoeveel Q-koorts patiënten hebben aangegeven dat zij ook in 2020 behoefte hebben aan een vergoeding?
5. Is de gemeente op de hoogte van de actuele lijst met chronische ziekten? En staat chronische Q-koorts in 2020 ook op deze lijst van ziekten die vanuit het basispakket vergoed worden?
6. Als dat níet het geval is: wordt het beweegprogramma dan ook in 2020 vanuit WMO-gelden vergoed?
7. Als dat het geval is: hoe brengt de gemeente dit onder de aandacht van de inwoners en specifiek de inwoners met chronische Q-koorts?
8. Als dat níet het geval is: hoe en waar kunnen patiënten met chronische Q-koorts dan een vergoeding ontvangen voor deze gespecialiseerde fysiotherapie?