In Zaltbommel is de SGP erin geslaagd om samen met drie coalitiepartners te komen tot een akkoord. Naar verwachting wordt het nieuwe college op 17 mei geïnstalleerd. SGP-fractievoorzitter Geert Bok heeft ons gevraagd om ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het concept bestuursakkoord. Alhoewel wij het erg jammer vinden dat wij zelf geen deel uitmaken van het nieuwe college, laten we graag weten hoe het volgens ons beter kan.

PvdA/GroenLinks fractievoorzitter Nico van Wijk reageerde daarom als volgt met onderstaande brief:

Zuilichem, 7 mei 2018

Dag Geert,

Bedankt voor het toezenden van het concept Bestuursakkoord 2018-2022. Ook dank voor de uitnodiging inhoudelijk een bijdrage te leveren aan dit akkoord. Van die uitnodiging zullen wij hieronder gebruik maken.

Vooraf willen wij graag de kanttekening plaatsen, dat wij graag op een meer transparante wijze onze input hadden geleverd. Kennelijk zie je geen ruimte om het gesprek aan te gaan, argumenten uit te wisselen, om in overleg met ons, liefst in een openbare setting, tot een zinvolle bijdrage te komen. In de geest van de door ons geambieerde openbaarheid van de discussie, zullen wij deze brief publiceren.

Vanuit ons verkiezingsprogramma willen wij graag twee punten aandragen waarvan wij vinden dat het de kwaliteit van jullie concept Bestuursakkoord ten goede zal komen.

Met vriendelijke groeten,
Nico van Wijk

PvdA/GroenLinks Zaltbommel

 

1. Huisvesting arbeidsmigranten

Wij leven nu met een gemankeerd beleid, dat enerzijds de rem zet op de bouw van woonunits, anderzijds de ruimte geeft aan huisvesting op het eigen erf. Tegelijkertijd zien wij op dit moment de ongeremde aankoop van burgerwoningen door tuinders, niet gereguleerd door enig beleid, met toenemende, negatieve effecten voor onze dorpen.

Op 17 mei a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over een Plan van Aanpak (PvA) ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten (en seizoenarbeiders). Belangrijk onderdeel van het PvA is burgerparticipatie ten behoeve van een breed gedragen huisvestingsbeleid. Gelijktijdig is er noodzaak om snel huisvestingsbeleid vast te stellen ten behoeve van bestemmingsplannen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het voorbereidingsbesluit, dat de bouw van ‘hotels en pensions’ voorkomt, loopt immers in november 2018 af.

De aanpak van het vorige college veroorzaakt een enorme tijdsdruk en daarmee een gehaaste en niet gestructureerde aanpak van het huisvestingsprobleem. Om duidelijkheid op korte termijn te krijgen en ruimte voor een gedegen ontwikkeling van duurzaam beleid te bewerkstelligen, bevelen wij de aanpak aan om per direct een voorlopig beleid vast te stellen.

Daarna kan in overleg met belanghebbenden een beleid voor de lange termijn worden ontwikkeld. Daarmee komen wij uit onder de tijdsdruk van het voorbereidingsbesluit. Voor zo’n tweetraps-aanpak verwijzen wij graag naar paragraaf 9 van ons programma wonen, zie:  https://pvdagroenlinks-bommelerwaard.nl/verkiezingsprogramma/#wonen

 

2. Strategisch plan voor de toekomst

Het ontbreekt in de Bommelerwaard als geheel en gemeente Zaltbommel in het bijzonder aan een strategisch plan voor de toekomst. Veel beleidsbeslissingen zijn daardoor gericht op de relatief korte termijn, met mogelijk negatieve effecten op de langere termijn. PvdA/GroenLinks denkt dat het belangrijk is om met elkaar scherp te krijgen waar we nu staan en waar we als inwoners en betrokkenen naartoe willen. Daarmee kunnen we kansen die op ons pad komen beter benutten.

Dat is goed voor de hele gemeente, voor inwoners, voor bedrijven en draagt ook bij aan een beter bestuur. Daartoe het hieronder geplaatste citaat uit ons verkiezingsprogramma, met een link naar de gehele tekst over dit Strategische Toekomstplan.

STRATEGISCH TOEKOMSTPLAN
Er moet een strategisch toekomstplan komen voor de Bommelerwaard. Dat kan niet zonder een beeld van waar we nu staan en waar we als inwoners en betrokkenen in de Bommelerwaard samen naartoe willen. Dat is goed voor het gebied, voor inwoners, voor bedrijven en draagt ook bij aan een beter bestuur van de Bommelerwaard.

Voor de integrale tekst zie: https://pvdagroenlinks-bommelerwaard.nl/verkiezingsprogramma/#toekomstplan