Was het maar zo eenvoudig! En daarom: wat goed dat een campagne als ‘Orange the World’ in het leven is geroepen door de Verenigde Naties. Overdreven? Niet meer van deze tijd? Nee! Het is nog altijd zó nodig aandacht te vragen voor vrouwen en meisjes die met geweld hebben te kampen. Bijna de helft van alleen al de Nederlandse vrouwen heeft in haar leven te kampen met fysiek of seksueel geweld. Het Brabants Dagblad schreef er o.a. een artikel over.

Dáárom kleuren het Stadhuis in Zaltbommel en Slot Loevestein in Poederoijen oranje tijdens de Orange the World periode. Dáárom hangen er spandoeken in de stad. Dáárom hielden onze raadsleden een steunbetuiging. Persoonlijke verhalen, indringende oproepen en uitnodigingen om met elkaar te erkennen en te voelen hoeveel eenieder van ons waard is.

Er werden indrukwekkende bijdragen van Elke Meyers (D66) en Nadine Koster (CDA) uitgesproken tijdens de start van de campagne in Zaltbommel. Ook Anneliese van Oort, ons raadslid voor PvdA-GroenLinks Zaltbommel, sprak zich uit:

Laat ik eerst zeggen dat mishandeling geen zaak van alleen vrouwen is, helaas niet!
Ook kinderen worden psychisch mishandeld, ouderen en ja, ook mannen.
Maar vrouwen vormen wel de grootste groep en voor hen staan we vanavond hier.

Psychische mishandeling begint vaak haast ongemerkt met kleinerende of spottende opmerkingen; tegen de vrouw zelf, maar vaak ook tegen anderen óver de vrouw: ‘Zij kan dat toch niet’ of ‘Dat snapt zij toch niet’.

Dit gedrag start ook niet onmiddellijk; het sluipt er pas na enkele maanden of zelfs jaren in en wordt steeds erger. Het duurt meestal vrij lang voordat de meer destructieve kanten beginnen op te vallen. Daardoor kan het ook jaren duren voordat slachtoffers zien wat er gebeurt of gebeurd is!

Het is moeilijk zichtbaar of tastbaar. Want je ziet geen blauwe plekken op je zelfvertrouwen, geen schaafwonden op je zelfbeeld.

Psychische mishandeling kenmerkt zich door een chronisch, ernstig en escalerend patroon in de negatieve manier van omgaan met de vrouw. Plegers zorgen ervoor dat de mensen om hen heen in een permanente staat van verwarring zijn. Zij zijn in hun gedrag en communicatie sneller agressief en achterdochtig. Ze zetten vooral emotionele manipulatietechnieken in om de controle te krijgen en te houden. Zoals emotionele chantage. Dat kennen we allemaal wel en we gebruiken het – jammer genoeg – ook allemaal wel eens. Om onze zin te krijgen of om kinderen iets te laten doen, of we dreigen zelfs met ‘Wacht maar tot…….’.

Emotionele chantage lijkt vrij onschuldig. Totdat de dreigementen groter worden, totdat de chanteur bijvoorbeeld dreigt met opsluiting of sociaal isolement; én dat ook uitvoert.

Ook gaslighting is een vorm van emotionele en psychische manipulatie. De pleger verdraait hierbij de werkelijkheid zo glashard en overtuigend dat de ander uiteindelijk aan zichzelf gaat twijfelen. Gaslighting is een subtiele vorm van manipulatie en een verborgen probleem dat in veel relaties voorkomt. De schuld wordt steeds weer bij het slachtoffer gelegd, waardoor deze uiteindelijk ook gelooft dat zij het fout heeft gedaan.

Gaslighting komt niet alleen binnen liefdesrelaties voor; ook tussen ouders en kinderen zie je het gebeuren. Ook binnen vriendschappen of zelfs op de werkvloer zie je dat ongelijke machtsverhoudingen kunnen leiden tot psychische en emotionele mishandeling.

Het verloopt zó subtiel dat degene die er middenin zit het niet eens doorheeft.

  • Je gaat overal over twijfelen.
  • Je kunt de simpelste beslissing niet eens nemen. En dat bewijst voor jou weer dat je een ‘loser’ bent en maakt dat je nog meer aan jezelf gaat twijfelen.
  • Je denkt dat je overgevoelig bent.
  • Doordat destructieve mensen voortdurend alles omdraaien, ga je denken dat jij de veroorzaker van de problemen bent. Als jij niet zo moeilijk zou doen, was er niets aan de hand. Hij werd zo woedend omdat jij zo nerveus deed, etc.
  • Je gaat jezelf voor alles excuseren – omdat je te maken hebt met een onvoorspelbaar persoon die je tevreden moet zien te houden.
  • Je probeert gedoe te voorkomen door jezelf al bij voorbaat schuldig te verklaren. 

Vrouwen gaan zich naar buiten toe vaak verontschuldigen, juist omdat ze zo aan zichzelf twijfelen: ‘Nee hoor, alles gaat goed’.
Vragen van anderen lijken alleen maar irritant, want je moet het zien vol te houden (doorgaan met doorgaan).
Of je hunkert juist naar de vraag hoe het met jou gaat, maar kunt er alleen geen antwoord op geven.
Juist omdat het vaak verborgen is en klein begint, is het zo moeilijk om er over te praten. Emotionele mishandeling is niet strafbaar bij wet, maar het grijpt diep in op het denk- en gevoelsleven van de vrouw.
Het is belangrijk dat we signalen van mishandeling serieus oppakken.
Niet wegkijken, maar handelen!
Of het nu gaat om seksuele mishandeling, lichamelijke mishandeling of geestelijke mishandeling, welke vorm dan ook: Het moet gestopt worden!!!
Zoek hulp voor jezelf of de ander; bel naar Veilig Thuis voor advies, praat erover met je huisarts, vertel je verhaal bij het Buurtteam, of bel bij nood naar 112.”

Volgens Anneliese is er nog veel te doen als het gaat om begrip tonen, goed luisteren en hulp bieden!