Begroting verkiezingsjaar.

In deze editie:

  • ‘In control’ of toch een tikkie zelfgenoegzaam?
  • Zorg over gang van zaken bestemmingsplan buitengebied e.a.
  • De spaarpot en de Zandmerenroute
  • Algemene beschouwingen raadslid Kees van Drunen

Lees de nieuwsbrief via deze link.