Onze fractie vervult geen makkelijke rol in de Maasdrielse politiek in het blootleggen van de pijnpunten. Maar we doen het omdat we denken dat we met waarheid en inhoud meer goed doen voor de toekomst van Maasdriel dan met bedrog en holle frasen.

In dit zomernummer van de Goede Raad blikken we terug op de belangrijkste onderwerpen in het raads- en commissiewerk in de maanden mei, juni en juli. Lees in deze editie hoe wij kijken naar de afhandeling van de verschillende dossiers – hoofdschuddend zoals bij die bestemmingsplannen en hoopvol zoals bij de goede stappen die voor de energiestransitie met Regio Rivierenland gezet worden. Ons raadslid Kees van Drunen blikt terug op een voor hem veelbewogen jaar als raadslid.
Wij wensen iedereen een goede zomervakantieperiode toe – om in augustus met elan de draad weer op te kunnen pakken.

Lees de gehele Goede Raad via deze link