PvdA/GroenLinks wil weten over uw vragen, problemen en oplossingen

Op  vrijdag 9 maart a.s. wil PvdA/GroenLinks van inwoners weten wat hun ervaringen zijn met arbeidsmigranten en met inwoners spreken over de huisvesting van arbeidsmigranten de komende jaren. Op deze avond wil PvdA/GroenLinks ook met inwoners in discussie over recente ontwikkelingen in onder meer Zuilichem. Daarbij heeft PvdA/GroenLinks niet dé oplossing, maar zijn we ervan overtuigd dat we samen tot een oplossing moeten komen. Uw opmerkingen, suggesties, ideeën en vragen wil PvdA/GroenLinks de komende tijd aan de slag en nemen we mee bij de voorstellen over huisvesting van arbeidsmigranten.

U bent van harte welkom vrijdag 9 maart a.s. in dorpshuis Den Ham te Zuilichem. We beginnen om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Namens PvdA/GroenLinks zijn in ieder geval Nico van Wijk, Frits van der Schans en Ceriel Kanselaar aanwezig.

Achtergrond

Op grote schaal worden in de Bommelerwaard arbeidsmigranten en seizoensarbeiders gehuisvest. Deze huisvesting vindt deels legaal en deels niet legaal plaats, en zorgt voor aanzienlijke problemen voor omwonenden. Daarom heeft PvdA/GroenLinks in zijn programma voor de komende jaren een concrete aanpak voorgesteld. Op hoofdlijnen komt die neer op geen grootschalige huisvesting in de dorpen, beperkte huisvesting bij tuinders en huisvesting in burgerwoningen onder strenge voorwaarden.

Enkele tuinders proberen momenteel de bestaande regels te ontwijken en willen arbeidsmigranten huisvesten op een manier die de komende jaren voor grote problemen gaat zorgen. Dat wil PvdA/GroenLinks voorkomen en daarover wil PvdA/GroenLinks met inwoners in gesprek. Daarom organiseert PvdA/GroenLinks op vrijdag 9 maart a.s. een bijeenkomst met als onderwerp “Huisvesting van arbeidsmigranten”.