In Boekel bouwen inwoners gezamenlijk aan een duurzame toekomst! De raad van Zaltbommel kon hiervan kennis nemen tijdens een inspirerend werkbezoek met rondleiding en toelichting afgelopen najaar (18 september j.l.).

De initiatiefnemers en toekomstige bewoners houden bij de plannen voor het Ecodorp Boekel rekening met alle sustainable development goals zoals die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Naast de ontwikkeling van klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen is er ruimte voor mantelzorgwoningen. En er komt een kennis- en educatiecentrum, een buurthuis, een werkplaats en kantoorruimten. Ook komen er mogelijkheden voor het voorzien in eigen voedsel en duurzame energie, ecologische waterzuivering en duurzaam ondernemerschap.

Het Ecodorp Boekel heeft raadsleden, burgemeester en wethouders van Zaltbommel geïnspireerd. PvdA-GroenLinks wil dat gemeente Zaltbommel met de ideeën en aanpak van Ecodorp Boekel aan de slag gaat en benut bij de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van zwembad Akwamarijn / sporthal De Ring. Ook bij de ontwikkeling van tiny-houses aan de Beersteeg kunnen maatregelen worden toegepast. Een aantal duurzaamheidsmaatregelen zorgt voor (iets) hogere bouwkosten, maar geeft op termijn juist lagere woonlasten voor de bewoners. Dat geldt nog sterker als gemeente en de bouwers van de woningen maximaal gebruik maken van subsidies die overheden (met name het Rijk) ter beschikking stelt.

Geïnteresseerd in Ecodorp Boekel en of inspiratie opdoen? Neem een kijkje op de website van Ecodorp Boekel!