Het was vrijdag druk in het dorpshuis van Zuilichem! En het was ook een heel goede avond, met een geschakeerd gezelschap van inwoners en ook tuinders. PvdA/GroenLinks lichtte toe hoe ze nu en in de komende jaren wil omgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten.Raadslid en kandidaat Frits van der Schans lichtte toe wat er de afgelopen tijd rondom de huisvesting speelde. Lijsttrekker Nico van Wijk vertelde over de plannen uit ons verkiezingsprogramma. Belangrijkste boodschap: de ervaringen van inwoners moeten veel meer serieus genomen worden! We gaan aan de slag in twee stappen. Voor de korte en de lange termijn.

Stap 1, korte termijn:
Zorgen dat het probleem niet nog erger wordt. We zetten het vraagstuk eerst ‘vast’ en zorgen er zo voor dat betrokkenen met elkaar om tafel gaan. Als het aan PvdA/GroenLinks ligt, dan geldt voor de korte termijn:

  • Maximaal 4 arbeidsmigranten per gezinswoning.
  • Maximaal 5% van de panden in een straat wordt verhuurd.
  • Ruimte voor wooneenheden aan de randen van de kernen.
  • Maximaal 20 arbeidsmigranten op eigen erf, alleen voor mensen die daar echt werkzaam zijn.
  • Totaal maximaal 5% arbeidsmigranten op het aantal ingeschreven inwoners van de kern.

Stap 2, binnen twee jaar:
PvdA/GroenLinks wil komen tot een breed gedragen aanpak. Die maken we samen met alle belanghebbenden: inwoners, tuinders, uitzendbureaus, werknemers, overheden. Er moet een eind komen aan oplossingen vanuit het gemeentehuis, die zonder overleg met betrokkenen worden uitgevoerd.

Bij de aanwezigen merkten we waardering voor zo’n brede aanpak. Er worden vanuit de zaal ook ideeën aangedragen: zorgen dat je veel beter weet hoeveel arbeidsmigranten er nu eigenlijk zijn; veel scherpere en creatievere handhaving, met snellere reactie op signalen van inwoners. Voorbeelden uit andere gemeenten die door kandidaat Ceriel Kanselaar worden genoemd werken als aanmoediging. Aanwezigen komen ook na de avond nog met ideeën uit andere gemeenten.

Ook merken we dat inwoners het echt zat zijn en voor een deel ook behoorlijk teleurgesteld zijn in de gemeentepolitiek. Die loopt voor hun gevoel steeds achter de feiten aan. Tijd dus voor actie! Tijd voor verkiezingen en tijd voor nieuw college dat hier serieus werk van maakt – samen met inwoners!