Een uitdaging: in welgeteld vijf minuten aandacht vragen voor zaken waarvoor de gemeente financiële middelen en aandacht vrij moet maken. Partijen in de gemeenteraad van Zaltbommel kregen hiervoor de kans tijdens de begrotingsraadbespreking van 5 november jl.

PvdA-GroenLinks Zaltbommel vroeg, bij monde van de fractievoorzitter, aandacht voor de volgende zaken:

  • Stichting Kompas – verzoek om in te zetten op een betaalde professional voor 24 uur per week.
  • Mantelzorg – verzoek om verschaffing van middelen om mantelzorgers te ontlasten (zoals bv. respijtzorg, parkeergeldontheffing en legesvrije vergunning voor zorgunits bij de eigen woning).
  • Energieproductie – energieproductie in eigen hand (gemeente Zaltbommel) en de opbrengsten ten behoeve van inwoners laten komen.
  • Sociale woningbouw – verminderen van wachtlijsten; bouwen, bouwen, bouwen! Hierbij ook aandacht voor passende huisvesting voor arbeidsmigranten, spoedzoekers en jongeren.

Wil je de tekst beluisteren die de fractievoorzitter uitsprak tijdens de begrotingsraadbespreking? Klik dan hier.