PvdA/GroenLinks vraagt opnieuw aandacht voor onze mantelzorgers, deze keer met name gericht op respijtzorg en parkeervoorzieningen voor mantelzorgers. Anneliese van Oort sprak hier onlangs over met wethouder Bragt.

Respijtzorg omvat de tijdelijke overname van zorg die normaliter door mantelzorgers wordt gegeven. Soms hebben zij even rust of pauze nodig om op adem te komen van zorg die soms dag en nacht gegeven moet worden.
Het is niet eenvoudig om respijtzorg aan huis voor elkaar te krijgen. Er zijn onvoldoende vrijwilligers óf de vrijwilligers hebben onvoldoende kennis of ervaring met de zorgvraag. Bovendien moeten zorgvrager en respijtzorgverlener ook bij elkaar passen.
Is betaalde en professionele respijtzorgverlening dan geen optie? Anneliese van Oort besprak dit met diverse instanties en de wethouder. Als voorbeeld werd de ‘Nijmeegse respijtstructuur’ besproken, waar mantelzorgers een ‘strippenkaart’ ontvangen van 52 uur (professionele) respijtzorg per half jaar. De gemeente zou meer regie moeten nemen als het gaat om de organisatie en inbedding van respijtzorg, vond óók de wethouder.

Het parkeerbeleid in Zaltbommel is voor mantelzorgers die zorg moeten verlenen in de stadskern Zaltbommel ongunstig. PvdA-GroenLinks wil dat alle mantelzorgers die in de binnenstad moeten zijn, gratis kunnen parkeren!