De AVRI deelde onlangs 700 boetes uit voor het fout aanbieden of fout scheiden van afval. Dit en de bijbehorende kliko-controles, veroorzaakten heel wat reacties van boze of bezorgde burgers. Daarom stelt de fractie PvdA/GroenLinks Zaltbommel schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.
 
De elf vragen die de fractie hierover stelde:
1.     Hoeveel van deze boetes zijn in de gemeente Zaltbommel uitgedeeld?
2.     Werkten de handhavers bij deze actie namens de gemeente Zaltbommel?
3.     Zo ja, wie gaf opdracht tot deze actie en waarom?
4.     Zo nee, namens wie dan wel?
5.     Wat is de juridische basis waarop deze verbalen zijn uitgeschreven?
6.     Waarvoor zijn boetes gegeven? (Voor vermenging van afvalstromen, voor afval dumpen op ongeoorloofde plaatsen, of ….)
7.     Is het mogelijk dat inwoners, naar eer en geweten handelend, door een vergissing van hun kant, zo’n boete hebben gekregen?
8.     Zijn dit naar uw mening allemaal bewuste overtredingen waarvoor een boete gerechtvaardigd is? 
9.     Bent u van mening dat deze wijze van handhaving bijdraagt aan een groter draagvlak voor effectieve afvalscheiding in onze gemeente?
10.  Ziet het college financiële prikkels, om tot betere afvalscheiding door inwoners te komen, uitsluitend in de vorm van deze boetes, of zijn er ook andere, meer positieve vormen?
11.  Wanneer een beleid tot afvalscheiding, alleen al in onze gemeente op meer dan 10.000 plaatsen moet worden uitgevoerd, hoe groot acht het college dan de kans dat dit afdoende, zonder onbedoelde ‘fouten’, gebeurt?