Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel worden via een Innovatiefonds bedragen (tot maximaal €25.000 per project) beschikbaar gesteld voor goede projectideeën om de biodiversiteit te versterken. PvdA/GroenLinks vroeg de gemeente om deze mogelijkheid niet alleen expliciet onder de aandacht te brengen van burgers of ondernemingen, maar hen ook te ondersteunen bij het opstellen van projectvoorstellen en het aanvragen van subsidie.

Wethouder Bragt gaf in de raadsvergadering van 25 juni aan dit onderwerp op te pakken. De uitgangspunten sluiten goed aan bij de ambities van gemeente Zaltbommel. Om te voorkomen dat inwoners en ondernemers te laat zijn met hun aanvragen, vroeg PvdA/GroenLinks om snel actie te ondernemen en aandacht te hebben voor de termijn van openstelling van deze regeling.

Meer informatie over het Innovatiefonds Biodiversiteit is via deze link terug te vinden.