“Schokkend.” aldus Nico van Wijk namens de fractie PvdA/GroenLinks Zaltbommel. “Dat er mogelijk kankerverwekkende gassen geloosd worden boven de Waal is onacceptabel. Onze fractie stelt hierover vragen aan het college.”

Nico reageert op het artikel in de Gelderlander waarin staat dat tankers illegaal kankerverwekkende benzeengassen lozen. Dit is een groot risico voor de volksgezondheid voor inwoners van de Bommelerwaard. Wij hebben hier direct vragen over gesteld aan het college en verwachten een spoedige beantwoording. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), want het is verontrustend dat er geen controle of handhaving is op deze illegale lozingen.

De vragen die onze fractie aan het college heeft gesteld:

  • Heeft het college kennis genomen van het artikel “Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal” in De Gelderlander?
  • Is het mogelijk dat schepen de Waal in Nederland gebruiken om illegaal kankerverwekkende stoffen te lozen?
  • Heeft het college aanwijzingen dat gemeente Zaltbommel passerende schepen deze of andere giftige stoffen legaal en of illegaal lozen?
  • Deelt het college de zorgen van fractie PvdA/GroenLinks ten aanzien mogelijke effecten op de volksgezondheid van de genoemde illegale lozingen ?
  • Wil het college zo spoedig mogelijk contact opnemen met provincie Gelderland, Omgevingsdienst Rivierenland en Ministerie Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat en of Inspectie Logistiek & Transport)   met hen te bespreken dat handhavend opgetreden dient te worden?
  • Wil het college na het overleg met andere overheden, de gemeenteraad informeren over afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van handhaving?