Als Zaltbommel echt naar behoefte zou bouwen, zouden wachtlijsten voor (sociale) woningbouw sterk verminderen of zelfs verdwijnen. We zullen als gemeente in 2020 moeten aanhaken bij de nieuwe woonvisie, de nieuwe prestatieafspraken en een nieuwe regionale woonagenda. PvdA/GL pleit voor hogere prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, voor méér planruimte en voor inzet van flexibele woningbouw.