Nieuws uit de Bommelerwaard

Maartje in de media

Maartje in de media

Maartje Reitsma is sinds kort burgerraadslid voor PvdA/GroenLinks in Maasdriel. In weekblad het Carillon stond deze week een leuk interview met Maartje. Ze vertelt hoe ze wil bijdragen aan een fijne leefomgeving. Mét de inwoners van Maasdriel. Lees het interview...

Lees meer
Omgevingsvisie raakt PvdA-GroenLinks!

Omgevingsvisie raakt PvdA-GroenLinks!

De Omgevingsvisie gaat over keuzes voor de toekomst die gemeenten maken m.b.t. de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Onderwerpen die in een omgevingsvisie aan bod komen zijn – naast wonen en werken – bijvoorbeeld ook: hoe richten we een openbare ruimte...

Lees meer
Ecodorp Boekel als inspiratie voor woningbouw in Zaltbommel!

Ecodorp Boekel als inspiratie voor woningbouw in Zaltbommel!

In Boekel bouwen inwoners gezamenlijk aan een duurzame toekomst! De raad van Zaltbommel kon hiervan kennis nemen tijdens een inspirerend werkbezoek met rondleiding en toelichting afgelopen najaar (18 september j.l.). De initiatiefnemers en toekomstige bewoners houden...

Lees meer
“Dan ga je toch weg bij die zak!”

“Dan ga je toch weg bij die zak!”

Was het maar zo eenvoudig! En daarom: wat goed dat een campagne als ‘Orange the World’ in het leven is geroepen door de Verenigde Naties. Overdreven? Niet meer van deze tijd? Nee! Het is nog altijd zó nodig aandacht te vragen voor vrouwen en meisjes die met geweld...

Lees meer
ORANGE THE WORLD

ORANGE THE WORLD

Orange the World is een wereldwijde campagne tégen geweld tegen vrouwen. Deze campagne start op 25 november en duurt t/m 10 december. Voor meer informatie over deze campagne: zie https://www.orangetheworld.nl/. Ook de Bommelerwaard doet mee met deze campagne. Zoals...

Lees meer
En dat in vijf minuten…

En dat in vijf minuten…

Een uitdaging: in welgeteld vijf minuten aandacht vragen voor zaken waarvoor de gemeente financiële middelen en aandacht vrij moet maken. Partijen in de gemeenteraad van Zaltbommel kregen hiervoor de kans tijdens de begrotingsraadbespreking van 5 november jl....

Lees meer
Samen Sterk tegen Corona

Samen Sterk tegen Corona

PvdA-GroenLinks is van mening dat een stimulerende en positieve grondhouding naar inwoners méér effect heeft dan alléén strenge handhaving. Toch is het soms nodig om na te denken hoe om te gaan met inwoners die de adviezen rondom de corona-aanpak niet of niet genoeg...

Lees meer
Mantelzorgers verdienen onze aandacht!

Mantelzorgers verdienen onze aandacht!

Het is vandaag – 10 november – de dag van de Mantelzorg.“Mantelzorgers verdienen onze speciale aandacht; altijd, maar in deze tijden van corona helemaal” - aldus Nico van Wijk tijdens de begrotingsbespreking in Zaltbommel (5 november). “Wat als zij het niet meer...

Lees meer
Gemeente, zorg goed voor uw mantelzorgers!

Gemeente, zorg goed voor uw mantelzorgers!

PvdA/GroenLinks vraagt opnieuw aandacht voor onze mantelzorgers, deze keer met name gericht op respijtzorg en parkeervoorzieningen voor mantelzorgers. Anneliese van Oort sprak hier onlangs over met wethouder Bragt. Respijtzorg omvat de tijdelijke overname van...

Lees meer
Generiek rampenbestrijdingsplan

Generiek rampenbestrijdingsplan

Geen partij stelt zoveel schriftelijke vragen in de gemeente Zaltbommel als die van PvdA-GroenLinks. Zelfs tijdens het zomerreces waren er schriftelijke vragen. Onlangs stelde PvdA-GroenLinks schriftelijke vragen over de veiligheid rondom het rampenplan m.b.t. Sachem....

Lees meer
Veilig fietsen!

Veilig fietsen!

In de raadsvergadering van 24 september 2020 kwam de fietsveiligheid aan de orde. De nota Wegen en Verkeersveiligheid 2020-2025 werd hierbij behandeld. Nico van Wijk vroeg aandacht voor met name de kwetsbare groep kinderen die de overstap maakt van groep 8 naar de...

Lees meer
Orange the World

Orange the World

De campagne ‘Orange the World’ wordt van harte omarmd door PvdA-GroenLinks Zaltbommel. Deze internationale campagne zet zich in tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Vanaf 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) tot en met 10 december...

Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Wanneer kan de gemeente Zaltbommel eindelijk alle arbeidsmigranten op een fatsoenlijke manier huisvesten? Dat is de vraag die Frits van der Schans stelde tijdens de carrouselvergadering van 10 september jl. Er zijn heel wat initiatieven binnen de gemeente Zaltbommel....

Lees meer
Monumentale en waardevolle bomen

Monumentale en waardevolle bomen

Anneliese van Oort vroeg wethouder Van Leeuwen om naambordjes te plaatsen bij waardevolle en monumentale bomen in de gemeente Zaltbommel. De gemeente heeft maar liefst 550 van deze waardevolle en monumentale bomen staan, deels in bezit van particulieren, deels in...

Lees meer
PvdA-GroenLinks wil bouwstop rond geitenstal

PvdA-GroenLinks wil bouwstop rond geitenstal

"Zolang er 1000 geiten staan in Brakel is er een verhoogd risico op longontsteking in geheel Brakel en in een rand van Zuilichem." Een andere conclusie is er volgens Nico van Wijk, PvdA/GroenLinks, niet mogelijk. Hij verwijst naar de uitkomsten van het laatste...

Lees meer
Schone lucht op scholen gewaarborgd?

Schone lucht op scholen gewaarborgd?

Het belang van schone lucht in alle schoolgebouwen is essentieel, zeker in deze tijden. Goede ventilatie is hierbij nodig. Anneliese van Oort vraagt zich namens PvdA/GroenLinks af hoe de gemeente Zaltbommel dit – samen met de schoolbesturen – borgt. Het college werd...

Lees meer