Nieuws uit de Bommelerwaard

De Goede Raad (62)

De Goede Raad (62)

Onze fractie vervult geen makkelijke rol in de Maasdrielse politiek in het blootleggen van de pijnpunten. Maar we doen het omdat we denken dat we met waarheid en inhoud meer goed doen voor de toekomst van Maasdriel dan met bedrog en holle frasen. In dit zomernummer...

Lees meer
Kleur de wereld oranje!

Kleur de wereld oranje!

Wij strijden tegen geweld tegen vrouwen! In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni vroegen wij (samen met CDA en D66) aandacht voor de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen: Orange the World. Een prachtig initiatief dat helaas nog altijd noodzakelijk is....

Lees meer
Inspiratiemiddag burgerinitiatieven

Inspiratiemiddag burgerinitiatieven

Op zaterdag 4 juli is er een inspiratiemiddag voor iedereen die zich verbonden voelt met de idealen van GroenLinks en PvdA in de Bommelerwaard. Deze middag is de eerste in een serie tweemaandelijkse inspiratiemiddagen door GroenLinks/PvdA. We willen hiermee samen...

Lees meer
Wijziging in raadsfractie PvdA/GroenLinks Maasdriel

Wijziging in raadsfractie PvdA/GroenLinks Maasdriel

In de gemeenteraadsfractie van PvdA/GroenLinks in Maasdriel neemt John Leijdekkers het stokje over van Evelien Baudoin. Zij doet tot onze spijt wegens persoonlijke omstandigheden een stap terug. Gelukkig hebben we met voormalig wethouder Leijdekkers een waardevolle...

Lees meer
Zorgen voor verantwoord sociaal verkeer

Zorgen voor verantwoord sociaal verkeer

Frits van der Schans diende namens PvdA/GroenLinks – samen met Elke Meyers van D66 – vragen in met betrekking tot meer ruimte voor het sociaal verkeer nu de coronamaatregelen worden afgeschaald. Zij pleiten voor een gezamenlijke invulling van de 1,5...

Lees meer
Absent

Absent

Donderdag 26 maart, was er een gemeenteraadsvergadering. Een bijeenkomst tijdens de coronacrisis. Voor onze samenleving geldt in deze crisis een streng beleid: Niet meer dan met drie mensen op straatNiet meer dan met drie mensen op visiteBijeenkomsten en vergaderingen...

Lees meer
Gevaarlijke bermen en wegen

Gevaarlijke bermen en wegen

Hoogste tijd voor gemeente Zaltbommel om actie te ondernemen! Vanwege het storten van bagger en slootmaaisel op de bermen, worden deze steeds zachter. Delen van de oevers en grote stukken berm verdwijnen dus in de sloten. Het wegdek scheurt en verzakt hierdoor. Een...

Lees meer
Behoefte aan centraal punt voor alle vragen!

Behoefte aan centraal punt voor alle vragen!

Iedereen wil graag snel goede en toegankelijke informatie, ook vrouwen die vaak verschillende rollen vervullen (moeder, mantelzorger, onderdeel van een netwerk of vangnet). De juiste informatie is niet altijd makkelijk te vinden, zeker niet als nieuwkomer in de...

Lees meer
Handhavingsbeleid AVRI

Handhavingsbeleid AVRI

De AVRI deelde onlangs 700 boetes uit voor het fout aanbieden of fout scheiden van afval. Dit en de bijbehorende kliko-controles, veroorzaakten heel wat reacties van boze of bezorgde burgers. Daarom stelt de fractie PvdA/GroenLinks Zaltbommel schriftelijke vragen aan...

Lees meer
Chronische Q-koorts

Chronische Q-koorts

Naar schatting zijn er 15 patiënten met chronische Q-koorts woonachtig in de Bommelerwaard. Chronische Q-koorts valt niet onder de basisvergoeding van zorgverzekeraars omdat deze ziekte (nog) niet opgenomen is in de lijst van chronische ziekten. De hoop c.q....

Lees meer
Vragen over bestemmingsplan buitengebied Rossum

Vragen over bestemmingsplan buitengebied Rossum

PvdA/GroenLinks Maasdriel stelt vragen na openbaar worden van nieuwe informatie over vreemde grenswijziging Bestemmingsplan Buitengebied in Rossum. Waar gaat het over? Een korte terugblik Tijdens het vaststellen van het herziene Bestemmingsplan Buitengebied in de...

Lees meer
Mantelzorgbeleid, hard nodig!

Mantelzorgbeleid, hard nodig!

PvdA/GL Zaltbommel dringt aan op een gedegen mantelzorgbeleid, dat daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden! Klik op de video voor de uitgesproken tekst tijdens de begrotingsraad van 7 november jl. over dit onderwerp.

Lees meer
Naar behoefte bouwen

Naar behoefte bouwen

Als Zaltbommel echt naar behoefte zou bouwen, zouden wachtlijsten voor (sociale) woningbouw sterk verminderen of zelfs verdwijnen. We zullen als gemeente in 2020 moeten aanhaken bij de nieuwe woonvisie, de nieuwe prestatieafspraken en een nieuwe regionale woonagenda....

Lees meer
Oplossing tekort betaalbare woningen?

Oplossing tekort betaalbare woningen?

Wij willen op korte termijn meer betaalbare woningen! Flexwoningen kunnen een oplossing zijn voor mensen die snel een woning nodig hebben. PvdA/GL haakt graag aan bij dit (landelijk/regionaal) initiatief en diende hiervoor, samen met VVD, een motie in (unaniem...

Lees meer
Q-koorts patiënten mogen niet opnieuw in een gat vallen

Q-koorts patiënten mogen niet opnieuw in een gat vallen

Q-koorts patiënten dreigen opnieuw in een gat te vallen. Hoogste tijd voor een warme overdracht van de taken van Q-support naar de gemeenten. De ernst van Q-koorts is eerst erg onderschat. Patiënten hebben zich jarenlang eenzaam gevoeld. Ziektesymptomen werden...

Lees meer
Begroting 2019

Begroting 2019

Zowel in Zaltbommel als Maasdriel stonden de afgelopen weken in het kader van de begroting voor 2019. De colleges hadden een concept voorbereid en tijdens de raadsvergadering op 8 november waren de fracties aan zet. Er waren algemene beschouwingen van alle partijen,...

Lees meer