Onze nieuwsbrief is uit!

In de nieuwsbrief van september 2020 komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

* Deelnemen aan een steunfractievergadering?
* Orange the World
* Vanuit de raadsvergadering (huisvesting arbeidsmigranten, veilig fietsverkeer jongeren)
* Generiek rampenbestrijdingsplan (Sachem)
* Monumentale en bijzondere bomen in de gemeente Zaltbommel

Bekijk de nieuwsbrief via: https://preview.mailerlite.com/m9u3z6