“De gemeente Zaltbommel toont zich bestuurlijk onbetrouwbaar, onbetrouwbaar richting haar inwoners en onbetrouwbaar richting de raad van Maasdriel.” 

Onze fractie heeft het initiatief genomen voor een brief aan de Commissaris van de Koning (CdK) omdat wij ons zorgen maken en daarover met hem in gesprek willen. Fractievoorzitter Nico van WijK: “Deze brief gaat over zuivere democratie. En hoe wij zorgvuldig moeten omgaan met het instituut ‘burgemeester'”.

Wij vinden het samen met CDA, SP en D66 niet terecht dat de nieuwe coalitie in haar bestuursakkoord heeft vastgelegd niet in gesprek te gaan met inwoners over de bestuurlijke toekomst van de gemeente oftewel mogelijke herindeling. En dat terwijl de gemeenteraad in juli 2017 een motie heeft aangenomen waarin staat dat de gemeente juist wel na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met inwoners in gesprek zal gaan.

Ook wordt het ambt van burgemeester politiek gemaakt door de CdK te verzoeken om een vaste burgemeester te benoemen. In het bestuursakkoord schrijft de nieuwe coalitie: “Het gemeentebestuur neemt in de komende bestuursperiode geen actie ter voorbereiding van een herindeling. Op korte termijn verzoeken we daarom de Commissaris van de Koning om de benoeming van een vaste burgemeester ter hand te nemen.”

In onze brief schrijven wij daarom: “De nieuwe burgemeester zal nu immers geacht worden de herindelingsagenda van de nieuwe coalitie te volgen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om, met een vanuit de raad gedragen profiel, te komen tot voordracht van een boven partijen en politieke belangen staande vaste burgemeester. Dit vervult ons met grote zorg.”

Lees de gehele brief via onderstaande link (pdf):

Brief oppositie Zaltbommel aan Commissaris van de Koning Gelderland