Orange the World is een wereldwijde campagne tégen geweld tegen vrouwen. Deze campagne start op 25 november en duurt t/m 10 december. Voor meer informatie over deze campagne: zie https://www.orangetheworld.nl/.

Ook de Bommelerwaard doet mee met deze campagne. Zoals overal in de wereld wordt er in de Bommelerwaard zichtbaar aandacht gevraagd voor het voorkómen en stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Tijdens de campagne worden in dit kader wereldwijd markante gebouwen oranje verlicht, ook in de Bommelerwaard.

In samenwerking met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, het Samenwerkingsverband Orange the World Bommelerwaard (waar ons fractielid Anneliese van Oort o.a. deel uitmaakt), inwoners en maatschappelijke organisaties worden in de campagneperiode activiteiten georganiseerd. Het programma in de Bommelerwaard is als volgt:

Woensdag 25 november om 18.30 uur worden in de Bommelerwaard enkele gebouwen oranje verlicht (Stadhuis Zaltbommel en Slot Loevestein) en bij sommige gebouwen vlaggen en spandoeken gehangen: Stop geweld tegen vrouwen.
De campagne wordt tussen 18:30 en 19:00 uur geopend in het gemeentehuis van Kerkdriel en bij het Stadhuis in Zaltbommel. In Kerkdriel zullen wethouder Anita Sørensen en enkele raadsleden het woord voeren en in Zaltbommel wethouder Adrie Bragt met enkele raadsleden.
Genodigden kunnen ook hun steun betuigen met hun handtekening of oranje handdruk: Stop geweld!

Donderdag 3 december van 9.00 tot 12.00 uur: Vrouwen en Veiligheid.
Themabijeenkomst voor vrouwen en hulpverleners. Welke vormen van geweld zien we, hoe voorkomen en stoppen we verschillende vormen van geweld? Waar en bij wie kunnen vrouwen en meisjes terecht voor melding en hulp. Hulpverleners in de Bommelerwaard geven informatie over verschillende vormen van hulp en ondersteuning en gaan in gesprek met vrouwen over wat nodig is aan passende hulp en steun.
Voor wie? Vrouwen en hulpverleners uit de Bommelerwaard zijn van harte welkom. AANMELDEN NOODZAKELIJK (maximum aantal deelnemers: 25).
Locatie: Passiekerk in Pand 9 in Zaltbommel (9.00-12.00 uur).

Woensdag 9 december van 19.30 tot 21.30 uur: Mensenrechten en Vrouwenrechten.
Aan de vooravond van de dag van de Mensenrechten, 10 december, een bijeenkomst met informatie en uitwisseling. ‘Mensenrechten met focus op vrouwenrechten’: wat betekent dat in de praktijk voor vrouwen, mannen, organisaties en gemeenten?
Aanmelden: U moet zich wel aanmelden. Er is een maximum van 25 deelnemers.
Locatie: Raadszaal in Maasdriel (19.30-21.30 uur).

Uiteraard zijn alle activiteiten Corona-proef, op locatie en met een beperkt aantal deelnemers.

Aanmelden per email: joke.verkuijlen@kompasbommelerwaard.nl

Het Samenwerkingsverband Orange the World Bommelerwaard bestaat uit: Anneliese van Oort, Ineke Wevers en joke Verkuijlen.

Zie voor het programma ook: https://kompasbommelerwaard.nl/orange-the-world-stop-geweld-tegen-vrouwen/

Onderteken ook de petitie ‘Orange the World’!

ORANGE THE WORLD