Met een Persoonsgebonden Budget (pgb) kunnen zorgcliënten zelf hun zorg op maat regelen. Het is daarom goed voor de zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde. Maar voor gemeenten is het een moeilijk controleerbaar instrument. Landelijk worden minder pgb’s toegekend en wordt het aanvragen moeilijker gemaakt, o.a. omdat er ook fraudes mee gepleegd worden. Hoe is dit in de Bommelerwaard? De fracties PvdA-GroenLinks in Zaltbommel en Maasdriel stellen (beide dezelfde) schriftelijke vragen om hier zicht op te krijgen.

De directe aanleiding voor deze vragen zijn cijfers van het SVB. Daarin wordt gesteld dat er een kwart minder pgb’s wordt verstrekt. Op 3 mei was dit te lezen in een artikel in Trouw. Ook Radar berichtte erover. Gemeenten zouden meer vertrouwen hebben in de reguliere zorg, omdat zij minder grip hebben op de pgb-regeling. Er zou geen ontmoedigingsbeleid gevoerd worden, maar wel zwaardere eisen aan budgethouders.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passende zorg en pretenderen ook dat zij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers willen bevorderen. De zelfstandigheid van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking blijft langer/meer behouden wanneer zij zeggenschap hebben over hun zorg en zelf passende zorg kunnen inkomen met een pgb.


Bijlages:
Schriftelijke vragen pgb fractie Maasdriel
Schriftelijke vragen pgb fractie Zaltbommel