STANDPUNT: HERINDELING

Herindeling

Versterken van samenwerking tussen Zaltbommel en Maasdriel is heel belangrijk. Beide gemeenten werken al veel samen, op meer dan 30 terreinen. Dat is een goede zaak. Want onderwijs, werkgelegenheid, bereikbaarheid en zorg houden zich ook niet aan gemeentegrenzen. Een beslissing tot herindeling vraagt echter om veel meer aandacht van de gemeente voor de echte uitdagingen van bedrijven en inwoners dan tot nu toe.

Samen één gemeente vormen is pas een goed plan als dat volgens bedrijven en inwoners leidt tot meer duidelijkheid, meer bestuurlijke slagkracht en betere dienstverlening. PvdA/GroenLinks wil daarom werken aan meer zicht op de uitdagingen van bedrijven en inwoners. Dit doen we door samen met hen een toekomstplan te maken. Daarin benoemen we de uitdagingen die op de Bommelerwaard afkomen, op de gemeente, op bedrijven en op inwoners. Ook samen met bedrijven en inwoners benoemen we mogelijke verbeterpunten. Daarna is het aan de gemeenteraad om te bepalen wat dit betekent voor de samenwerking en eventuele herindeling met Maasdriel.

Het standpunt van PvdA/GroenLinks ontwikkelt zich samen met dat van inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in de Bommelerwaard. Een inhoudelijk degelijk, gedragen en samen met inwoners gemaakt toekomstplan moet de basis zijn voor grote beslissingen in Zaltbommel en Maasdriel. Ook voor een beslissing over samengaan.