HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Huisvesting arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten in de Bommelerwaard loopt vast. En het zorgt op sommige plekken voor ontwrichting in de dorpen. Zoals het de afgelopen jaren gegaan is, zo kan het niet langer.

Voor de korte termijn wil PvdA/GroenLinks de regels zo aanscherpen dat het probleem voor inwoners in ieder geval niet erger wordt. En binnen anderhalf jaar wil PvdA/GroenLinks vervolgens komen tot een breed gedragen aanpak. PvdA/GroenLinks gelooft dat dat kan. Zo’n plan maken we samen met alle belanghebbenden: inwoners, tuinders, uitzendbureaus, werknemers, overheden. Er moet een eind komen aan oplossingen vanuit het gemeentehuis, die zonder overleg met betrokkenen worden uitgevoerd.

Aanscherping regels korte termijn

/ Maximaal 4 arbeidsmigranten per gezinswoning.
/ Maximaal 5% van de panden in een straat wordt verhuurd.
/ Ruimte voor wooneenheden aan de randen van de kernen. Maximaal 40 bewoners, beheer door de woningcorporatie.
/ Maximaal 20 arbeidsmigranten op eigen erf, alleen voor mensen die daar echt werkzaam zijn.
/ Totaal maximaal 5% arbeidsmigranten op het aantal ingeschreven inwoners van de kern.

We merken dat inwoners het echt zat zijn en voor een deel ook behoorlijk teleurgesteld in de gemeentepolitiek. Die loopt voor hun gevoel steeds achter de feiten aan.

Tijd dus voor actie! Tijd voor een nieuw college dat hier serieus werk van maakt – samen met inwoners!