MANTELZORG

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren het leeuwendeel van de zorg. Daarom zoeken wij elke mogelijkheid om de mantelzorger te steunen. Er zijn meer mogelijkheden dan in ons programma vermeld staan. Steeds zullen wij de laatste ontwikkelingen bijhouden. Hieronder een aantal maatregelen zoals die in ons programma staan.

  • Wij bevorderen de beschikbaarheid van respijtzorg.

Dat kan zijn dat de verzorgde een tijdje in een zorghotel of verzorgingshuis doorbrengt. De mantelzorger kan er dan even tussen uit. Vaak betaalt de verzekering dit. PvdA/Groenlinks vindt dat de gemeente financieel moet bijspringen waar nodig.
Een nieuwe vorm van respijtzorg is, dat een vervangende verzorger 24 uur komt inwonen bij de te verzorgen persoon (‘Handen in huis’). Ook deze kosten worden soms vergoed door de verzekering. Zo niet, dan vinden wij dat de gemeente kan bijspringen.

  • Wij dragen bij aan de woonsituatie van mantelzorgers door het versoepelen van regels. Bijvoorbeeld door het faciliteren van blijvers-leningen (om een woning levensloopbestendig te maken waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen) en het toepassen van urgentiebeleid bij woningtoewijzing.

De ‘Blijverslening’ is inmiddels gerealiseerd. Gevolg van het langer blijven wonen in eigen huis is wel, dat de mantelzorger langer belast zal worden. Wij vinden dat bij de indicatiestelling niet alleen naar de zorgvrager gekeken moet worden, maar nadrukkelijk ook naar de (on)mogelijkheden van de mantelzorger. Zo kan het zijn dat, speciaal voor de mantelzorger, betaalde inzet geleverd kan worden. Bijvoorbeeld om de administratie over te nemen.

  • Het mantelzorgcompliment blijft op peil. Mantelzorgers praten mee bij het opstellen van mantelzorgwaarderingen.

Het lijkt soms wel, of het niet hardop gezegd mag worden, maar mantelzorger zijn, kost ook geld. Het kan gaan om kleine dagelijkse kosten, maar ook nemen mantelzorgers een deel van hun werktijd ontslag. Op voorstel van PvdA/GroenLinks is er geld gereserveerd voor een extraatje voor mantelzorgers, bijvoorbeeld een cadeaubon. PvdA/GroenLinks is ernstig teleurgesteld dat het college weigert om dit extraatje voor de mantelzorgers uit te voeren.

Uit het programma WONEN:

  • Wij verlenen voorrang bij het zoeken naar een geschikte woning voor mantelzorg, de bouw van kangoeroe-woningen en het plaatsen van een mantelzorg-woonunit bij het eigen huis.

Wie dringend een andere woning nodig heeft om goede mantelzorg te kunnen bieden aan een inwonende, krijgt urgentie bij het zoeken van een woning. Het plaatsen van een woonunit op eigenterrein is, wat ons betreft, vrij van vergunningen en leges. Wel is er een meldingsplicht.