STANDPUNT: SACHEM

Sachem

De chemische fabriek Sachem in Zaltbommel past feitelijk niet in haar omgeving; dit type bedrijvigheid hoort in industriële zones zoals bijvoorbeeld Maasvlakte, Moerdijk en Chemelot. Wij zijn niet tégen Sachem, maar vinden dit geen goede locatie waar Sachem zich kan ontwikkelen en voor de toekomst van onze gemeente. De verleende vergunningen en de bestaande rechten zullen wij respecteren, maar nieuwe ontwikkelingsruimte op deze locatie wil PvdA/GroenLinks niet bieden. Wij willen ons met andere overheden en Sachem inzetten om te komen tot afspraken over verplaatsing van het bedrijf op termijn, net zoals eerder succesvol met metaalgieterij Van Voorden is gebeurd.

PvdA/GroenLinks wil:

WERKEN NAAR EEN TOEKOMST ZONDER SACHEM IN ZALTBOMMEL

De chemische fabriek Sachem in Zaltbommel past feitelijk niet in haar omgeving; dit type bedrijvigheid hoort in industriële zones zoals bijvoorbeeld Maasvlakte, Moerdijk en Chemelot.

Maatregelen:

  • Bestaande rechten worden gerespecteerd, maar voor doorontwikkeling van het bedrijf op deze locatie wordt geen ruimte meer geboden.
  • Bij de andere overheden wordt gelobbyd om – met Sachem – tot afspraken te komen om op termijn tot verplaatsing van het bedrijf te komen, zoals eerder met metaalgieterij Van Voorden is gebeurd.