STANDPUNT: WERK EN ECONOMIE

Werk

De Bommelerwaard is een sterke economische regio met veel krachtige bedrijven, instellingen en zelfstandigen zonder personeel. Gezamenlijk bieden zij meer werkgelegenheid dan waaraan in de Bommelerwaard behoefte is. Daarom zoeken en vinden nieuwe bedrijven en bedrijven die uitbreiden steeds vaker werknemers van buiten de Bommelerwaard. Ondanks de ruime werkgelegenheid in de Bommelerwaard zoekt een deel van onze inwoners al langere tijd naar passend werk. Ook jongeren met een goede opleiding vinden niet gemakkelijk een baan binnen de Bommelerwaard. De komende jaren hebben gemeente Maasdriel en Zaltbommel een grote uitdaging om bij te dragen aan een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. PvdA/GroenLinks wil in de Bommelerwaard meer werk dat past bij onze inwoners. Dat vraagt om het goed benutten van het werk dat er al is en het creëren van meer diversiteit in werkgelegenheid.

PvdA/GroenLinks wil:

Ondernemerschap stimuleren

Steeds meer mensen, zeker ook in de Bommelerwaard, hebben een eigen bedrijf en/of werken zelfstandig zonder personeel (zzp). Een deel van onze inwoners kiest daar bewust voor en anderen voelen zich daartoe gedwongen. Een eigen bedrijf biedt kansen voor mensen om zichzelf te ontplooien en die mogelijkheid is alle inwoners gegund. Wij willen door het ondernemerschap van mensen te stimuleren, iedereen de mogelijkheid geven verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Zonder of met een eigen bedrijf.

Maatregelen:

  • Om ondernemerschap op jonge leeftijd te stimuleren, vragen we succesvolle jonge (lokale) ondernemers hun ervaringen te delen met jongeren in het voortgezet onderwijs.
  • Ook mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn in potentie ondernemend. Wij gaan hen uitdagen om met behoud van uitkering, met hun eigen talent aan de slag te gaan. Gemeenten als Breda (Tientjes Academie en Vrije Uitloop) en Delft (St. Stunt) hebben daarmee goede ervaringen. In Zaltbommel sluit dit bijvoorbeeld aan bij Elliz in Company.
  • Binnen enkele jaren biedt de Omgevingswet een integraal ruimtelijk kader aan inwoners en bedrijven om zichzelf, samen met anderen, te ontwikkelen. Wij willen deze wet benutten om kansen te bieden aan startende ondernemers, kleine bedrijven en zzp-ers.

Ondernemers faciliteren

Veel ondernemers willen hun bedrijf verder ontwikkelen en kunnen daarbij tegen diverse beperkingen op lopen. Niet elke locatie is geschikt voor elke onderneming, door de wensen en eisen die de ondernemer aan een locatie stelt; o.a. de benodigde ruimte (grootte en kwaliteit) en de infrastructuur (fysiek en digitaal). Daarbij lopen nieuwe, innovatieve bedrijven soms aan tegen de beperkingen in de huidige bestemmingsplannen; die zijn immers gebaseerd op de bedrijven uit het verleden.

Maatregelen:

  • Zaltbommel en Maasdriel richten samen een ondernemersloket in voor jonge, startende ondernemers. Zij krijgen daar antwoord op de vraag hoe en waar een bedrijf zich kan ontwikkelen in de Bommelerwaard.
  • Inwoners die een innovatief bedrijf willen ontwikkelen, krijgen tijdelijk meer ruimte en flexibiliteit in de lokale regelgeving. Daarnaast richten Maasdriel en Zaltbommel een ‘broedplaats’ in die starters voor enkele jaren uitdagende bedrijfsruimten kan bieden.
  • Een goed functionerende digitale snelweg is belangrijk voor ons allemaal en voor mensen met een eigen bedrijf of voor zzp-ers in het bijzonder. Daarom verdienen alle woon- en werkadressen een glasvezel-aansluiting.
  • Om inwoners te verleiden meer geld te besteden in de winkels in de Bommelerwaard, om zo de lokale economie te versterken, zullen Zaltbommel en Maasdriel een deel van hun uitgaven lokaal labelen. Daarbij maken zij gebruik van Locoo of een vergelijkbaar systeem. –> lees meer over ‘winkeliers stimuleren

Gevarieerd en ontwikkelingsgericht bedrijvenbestand

Op bedrijventerreinen in de Bommelerwaard hebben de afgelopen jaren veel logistieke bedrijven met een relatief geringe en eenzijdige arbeidsbehoefte, zich gevestigd. Er is nog beperkt ruimte voor nieuwe bedrijven om een gevarieerd en ontwikkelingsgericht bedrijvenbestand te realiseren. Die diversiteit is nodig om passend werk aan al onze inwoners te kunnen bieden.

Maatregelen:

  • Inventarisatie van ontwikkelingen in de werkgelegenheid bij bestaande bedrijven in de Bommelerwaard.
  • Samen met ondernemers gaat de gemeente duurzame ontwikkel- en maakbedrijven benaderen om zich te vestigen in de Bommelerwaard ten behoeve van een divers bestand van innovatieve, duurzamere bedrijven.
  • Bedrijfsverzamelgebouwen (laten) realiseren waar kleine en startende bedrijven zich kunnen vestigen.