STANDPUNT: WONEN

Wonen

In Zaltbommel staan meer dan 3000 woningzoekenden op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning. Pas na 6 à 7 jaar op die lijst, ben je aan de beurt. Terwijl iedereen moet wonen. En op een manier die past. Bij de portemonnee, bij de leeftijd, bij de lichamelijke mogelijkheden, bij de plek waar men zich thuis voelt. Dit betekent dat wij veel meer dan de afgelopen jaren willen bouwen. Die wachtlijst die werken we weg. En het moet gevarieerder. Huur- en koopwoningen, duur en betaalbaar, groot en klein, generatiebestendig, met groen en ruimte voor ontmoeting. Bouwen, verspreid over alle kernen. Wij hechten waarde aan een samenleving waar je elkaar tegenkomt, dingen samen doet. Woningbouw moet uiting geven aan dit ‘samen’. Geen langgerekte gevels en straten, maar wijken waar kinderen buiten kunnen spelen, waar je op je gemak doorheen kunt fietsen, waar je elkaar tegenkomt, waar ruimte is om je hond uit te laten.

PvdA/GroenLinks wil:

Wonen voor iedereen

Om achterstanden in te lopen willen wij het aantal woningen uitbreiden. Daarnaast werken wij aan voldoende betaalbare ‘overbruggingswoningen’.

Maatregelen:

/ Er komen voldoende gezinswoningen, starterswoningen en seniorenwoningen.

/ Wij werken de wachtlijst voor een sociale huurwoning weg.

/ Ter overbrugging werken we aan ‘brugwoningen’, tijdelijke woonruimte voor mensen die dat nodig hebben. Wie op de wachtlijst staat en ter overbrugging kiest voor zo’n woning, behoudt zijn of haar rechten op een huurwoning.

Duurzame en generatiebestendige woningen

Woningen bouw je niet voor even, maar voor een lange tijd. Daarom moeten woningen duurzaam zijn. En het vraagt dat woningen ook in de toekomst passend zijn voor de mensen die in de Bommelerwaard leven. Bovendien is het van belang dat voldoende woningen geschikt zijn om mantelzorg te geven.

Maatregelen:

/ Alle nieuwe woningen zijn energie-neutraal.

/ Wij ontwikkelen seniorenwoningen in velerlei vormen.

/ Wij verlenen voorrang bij het zoeken naar een geschikte woning voor mantelzorg, de bouw van kangoeroe-woningen en het plaatsen van een mantelzorg-woonunit bij het eigen huis.

Ruimte voor nieuwe vormen

Aansluiten bij de wensen van inwoners, betekent ook: ruimte bieden aan nieuwe vormen en initiatieven. Dat doen we actief door eigen projecten en door advies en ondersteuning bij de projecten van groepen inwoners.

Maatregelen:

/ Wij maken één loket voor alle vragen: ‘De Vraagbaak’

/ De wachtlijst voor vrije kavels wordt ingelopen.

/ Er komt een welstandvrije zone, waar experimenteel bouwen is toegestaan.

/ Wij starten een project voor tiny-houses.

/ Wij verlagen de drempel voor groepen mensen die samen woningen willen laten bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap).