PvdA-GroenLinks is van mening dat een stimulerende en positieve grondhouding naar inwoners méér effect heeft dan alléén strenge handhaving. Toch is het soms nodig om na te denken hoe om te gaan met inwoners die de adviezen rondom de corona-aanpak niet of niet genoeg naleven. Daarom stelde de fractie begin oktober vragen over de manier waarop de gemeente de naleving van coronamaatregelen stimuleert. Hoe actief treden Burgemeesters en Wethouders naar buiten om op aanmoedigende en ondersteunende wijze mensen, verenigingen of organisaties aan te spreken op gedragingen en verantwoordelijkheden? Gaan B&W bij deze partijen langs, geven zij het ‘goede voorbeeld’? En welke mogelijkheden zien B&W om regelgeving te verruimen om risico’s voor verspreiding van het coronavirus te verkleinen (zoals bv. aangepaste winkelsluitingstijden of winterterrassen)?
Deze week kregen wij daarop antwoorden: waar mogelijk steunt de gemeente, er worden gratis mondkapjes verstrekt aan de voedselbank of aan mensen met een laag inkomen, de burgemeester schrijft over corona in De Toren of op social media, er vindt regelmatig contact plaats met scholen, ondernemers, sportverenigingen en zorgcentra. Ook gaf de gemeente antwoorden op de vraag naar verruiming van regelgeving voor bv. ondernemers of horeca.
Lees voor de volledige correspondentie (vragen PvdA/GroenLinks en antwoorden van het college) onderstaande schriftelijke vragen – of via deze link.

Samen Sterk tegen Corona
Samen Sterk tegen Corona