Het belang van schone lucht in alle schoolgebouwen is essentieel, zeker in deze tijden. Goede ventilatie is hierbij nodig. Anneliese van Oort vraagt zich namens PvdA/GroenLinks af hoe de gemeente Zaltbommel dit – samen met de schoolbesturen – borgt.

Het college werd verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke activiteiten heeft de gemeente de afgelopen jaren uitgevoerd om te zorgen voor voldoende frisse lucht in schoolgebouwen?
  • Blijft door deze maatregelen in alle schoolgebouwen en klaslokalen het CO2-gehalte in de lucht beneden het gewenste maximum van 1.200 ppm?
  • Zo niet, welke maatregelen zijn voorgenomen om voldoende frisse lucht in schoolgebouwen te realiseren en op welke termijn worden die maatregelen (alsnog) getroffen?
  • Is het college het met PvdA/GroenLinks eens dat een goede luchtzuiverheid door adequate ventilatiesystemen voor álle scholen juist in corona-tijd van belang is?
  • Is het college ook van mening dat, ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, de luchtzuiverheid in schoolgebouwen en klaslokalen niet alleen een verantwoordelijkheid is van schoolbesturen?
  • Is het college op de hoogte van de huidige stand van zaken met betrekking tot luchtzuiverheid binnen de schoolgebouwen in de gemeente Zaltbommel?
  • Zo niet, wil het college in kaart brengen of de ventilatie van de schoolgebouwen voldoet aan de nieuwste inzichten en voorschriften met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus?

Toelichting:
Door de coronacrisis komen we steeds weer tot nieuwe inzichten. Het belang van schone lucht in klaslokalen is géén nieuw inzicht. Al in 2009 werden hierover schriftelijke vragen gesteld door de PvdA-fractie. Het college antwoordde daarop onder andere:

  • “Ondanks dat de scholen op het moment van oplevering voldoen aan het Bouwbesluit blijkt dat bij diverse scholen sprake was van een luchtkwaliteit waarbij het gewenste CO2 gehalte in een klaslokaal van 1200 ppm wordt overschreden.”, en
  • “De gezondheid van de kinderen verdient de juiste aandacht. Samen met de schoolbesturen willen wij meedenken aan mogelijke oplossingen om de luchtkwaliteit in de scholen te verbeteren. Met deze rijksregeling kan daartoe een eerste stap gezet worden. Vaak zullen er naast bouwtechnische maatregelen ook gedragsveranderingen nodig zijn om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.”.

Veel docenten – en met name zij die tot de risicogroep van 60+ behoren – maken zich zorgen over de luchtzuiverheid in klaslokalen. Volgens het RIVM gaat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus tegen. Er zijn twijfels of alle scholen in onze gemeente wel over voldoende goede ventilatie beschikken. Gezien de verantwoordelijkheden van de gemeente voor zowel volksgezondheid als onderwijshuisvesting, dient de gemeente ook een rol te spelen in het toezicht op de ventilatie van en luchtzuiverheid in schoolgebouwen.