Het onderscheid tussen arbeidsmigranten en seizoensarbeiders vervaagt en daar moeten we in ons beleid rekening mee houden. Dat namen we mee uit de themadiscussie die werd georganiseerd door de gezamenlijke besturen van PvdA en GroenLinks Bommelerwaard. De themadiscussie stond op de agenda van de algemene ledenvergadering (ALV). Alle raadsleden van PvdA/GroenLinks uit Maasdriel en Zaltbommel waren hierbij aanwezig. Grote afwezige was de arbeidsmigrant zelf.

Huisvesting

Aangeschoven waren tuinder Gerrit van Wijk en Stef den Tek namens de belangenvereniging voor bewoners uit Zuilichem. Na een algemene inleiding ging het grootste deel van de discussie over de huisvesting van deze buitenlandse werknemers. We leerden dat veel arbeiders voor een korte periode van een aantal maanden naar de Bommelerwaard komen en tegelijkertijd de arbeidsbehoefte ook in de seizoensteelt bijna het hele jaar rond hoog is. Kortom, het verloop is enorm en dat maakt de behoefte van veel arbeiders om zich te vestigen en eventueel te integreren erg laag. Sterker nog, volgens de heer Van Wijk vinden veel arbeiders het wel zo gemakkelijk om gehuisvest te worden door de tuinder. Onze zorgen over de afhankelijkheid die hiermee wordt gecreëerd weerlegde hij. Zijn stelling is dat de tuinders zich geen wanpraktijken kunnen veroorloven door de schaarste van arbeid in combinatie met het intensieve onderlinge contact van de arbeiders. Als de tuinder niet bevalt, verkast men direct naar een plaats waar de zaken beter geregeld zijn.

Razendsnelle ontwikkelingen

Ook spraken we over de onderlinge verschillen in aanpak tussen Zaltbommel en Maasdriel en de extra behoefte aan (vermoedelijk) buitenlandse arbeidskrachten van de logistieke bedrijven langs de A2. In Zaltbommel wordt de beleidsvorming voorafgegaan door een paneldiscussie, maar ondertussen gaan de ontwikkelingen door. Oogstseizoenen worden opgerekt en robotisering neemt toe. Het is maar de vraag in hoeverre de politiek in staat is adequaat op deze ontwikkelingen in te spelen.