Onlangs constateerde de rechter in Arnhem dat de gemeente Maasdriel geen besluit nam over een vergunningsaanvraag uit 2012. Daarom heeft geitenhouderij Van der Schans op 2 mei ‘van rechtswege’ vergunning gekregen. Deze vergunning is voor het bouwen van een extra geitenstal achter de stallen op Molenstraat 37 in Hurwenen.

Maar het gaat om een stal achterop het terrein, grenzend aan de H.C. de Jonghweg waarvoor eerder bestemmingsplanwijziging is gevraagd, maar waaraan B&W van Maasdriel niet wilde meewerken.

Wie begrijpt hier nog iets van?

Wij in elk geval niet en daarom heeft de fractie PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college in Maasdriel. Hoe zit dit allemaal? En komt de huidige situatie aan de Molenstraat 37 overeen met de vergunningen die van kracht zijn? Want in Maasdriel zijn er volgens het CBS in 2017 5.287 melkgeiten meer geweest dan in 2016 op – onveranderd – twee melkgeitenbedrijven.

Het nieuwe bedrijf voor 5.100 geiten op de Schoofbandweg in Rossum is er niet gekomen, maar de geiten zijn er in de statistieken in Maasdriel wel bij gekomen. Hoeveel geiten worden er dan aan de Molenstraat gehouden?

Tot 25 mei kan het college in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter: gaat het nieuwe college in Maasdriel dit ook doen? Wat ons betreft wel!

Lees meer: