In de raadsvergadering van 24 september 2020 kwam de fietsveiligheid aan de orde. De nota Wegen en Verkeersveiligheid 2020-2025 werd hierbij behandeld. Nico van Wijk vroeg aandacht voor met name de kwetsbare groep kinderen die de overstap maakt van groep 8 naar de brugklas. We kennen allemaal hartverscheurende verhalen van ongelukken op deze leeftijd. PvdA-GroenLinks pleitte voor het gezamenlijk optrekken (ouders-kinderen-gemeente) om juist ook deze kwetsbare groep kinderen te onderwijzen in bijvoorbeeld het inschatten van verkeerssituaties.
Graag de hele discussie bekijken? Dat kan via https://zaltbommel.notubiz.nl/vergadering/645042/Raadsvergadering%2024-09-2020 vanaf 33:22