PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen aan B&W van Maasdriel gesteld, over de hulpverlening aan het Kerkdrielse gezin waar de stiefvader twee tienerdochters zwanger maakte. Waren de hulpverleners pas betrokken toen alles al gebeurd was? Of haperde de hulpverlening door het enkele keren verhuizen van het gezin? Wat leert de hulpverlening ervan om kinderen nog beter te kunnen beschermen tegen dit soort leven-beschadigend misbruik?

Betreft: hulpverlening in gezin waar stiefvader twee minderjarige kinderen zwanger heeft gemaakt

Aan de voorzitter van de raad,

De artikelen afgelopen twee weken in het Brabants Dagblad, over een stiefvader wonend in Kerkdriel die zijn stiefdochters stelselmatig misbruikte en hen beide zwanger heeft gemaakt, zijn in de fractie van PvdA/GroenLinks met ontzetting gelezen.  De artikelen maken er gewag van, dat Jeugdzorg is ingeschakeld geweest en dat het gezin in de periode dat de stiefvader ontucht pleegde in verschillende gemeenten in de regio heeft gewoond. Jeugzorg viel, althans voor een deel, in de periode dat genoemde delicten plaatsvonden, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Naar aanleiding van daarvan stelt de fractie van PvdA-GroenLinks de volgende vragen:

  1. Wanneer en door welke signalering is het betreffende gezin bij hulpverleners (voor de kinderen of voor de ouders) in beeld gekomen?
  2. Welke hulpverlenende instanties zijn in de loop van de tijd bij dit gezin betrokken geweest, waar was de hulpverlening op verschillende momenten op gericht c.q. welke interventies zijn gedaan? (M.a.w. wilt u een chronologisch feitenoverzicht van verschillende hulpverleners / fasen / stappen geven?)
  3. Heeft het verhuizen over gemeente- en provinciegrens heen een rol gespeeld in hoe de aandacht en de continuïteit van de hulpverlening aan dit gezin is verlopen? In welke zin, door welke actoren en in welke rol?
  4. Welke evaluatie-punten markeert de gemeente Maasdriel naar aanleiding van deze casus?
  5. Ziet de gemeente Maasdriel aanleiding om naar aanleiding van deze heftige casus, maar mogelijk ook andere bij de gemeente bekende casussen met soortgelijke evaluatiepunten aanleiding voor een gezamenlijke evaluatie met alle betrokken actoren? Is er wellicht al een initiatief voor zo’n gezamenlijke evaluatie geweest? Zo niet, wil de gemeente Maasdriel daarvoor een initiatief nemen?

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,
Kees van Drunen