Iedereen wil graag snel goede en toegankelijke informatie, ook vrouwen die vaak verschillende rollen vervullen (moeder, mantelzorger, onderdeel van een netwerk of vangnet). De juiste informatie is niet altijd makkelijk te vinden, zeker niet als nieuwkomer in de gemeente of bij bureaucratische processen.
Dat is één van de uitkomsten van de workshop ‘Vrouwen en keuzevrijheid’ die op Internationale Vrouwendag 8 maart in de Poorterij plaatsvond.
Anneliese van Oort en Mieke Peters begeleidden deze workshop als onderdeel van een mooi programma van Stichting Kompas voor en óver vrouwen tijdens Internationale Vrouwendag, 8 maart, in de Poorterij in Zaltbommel.

Er waren twee geweldige workshop-gespreksronden, waaraan zo’n 20 vrouwen deelnamen. Hierin werd gesproken over het belang van (het leren en spreken van de Nederlandse) taal én de behoefte aan informatie. Vrouwen moeten de juiste informatie vaak actief halen uit lokale kranten of via hun sociale omgeving – als die er al is. Een centraal (fysiek) punt zoals een Vraagbaak (zoals al werd opgenomen in het Verkiezingsprogramma van PvdA/GL) zou hier van enorm ondersteunende waarde kunnen zijn; zéker als lokale kranten ophouden te bestaan of maar beperkt worden bezorgd.

PvdA/GL Zaltbommel zal zich blijven inzetten voor het instellen van een Vraagbaak!

Anneliese van Oort is raadslid voor PvdA/GL in Zaltbommel en ook ambassadeur van Ieder1Gelijk; Mieke Peters is consulent voorlichting en educatie van het antidiscriminatiebureau Ieder1Gelijk.

Op de website van de Stichting Kompas (organisatie ter bevordering van maatschappelijke participatie, emancipatie en welzijn in de Bommelerwaard) is een verslag van deze dag te vinden.