Frits van der Schans diende namens PvdA/GroenLinks – samen met Elke Meyers van D66 – vragen in met betrekking tot meer ruimte voor het sociaal verkeer nu de coronamaatregelen worden afgeschaald. Zij pleiten voor een gezamenlijke invulling van de 1,5 metermaatschappij – met winkeliers, horecaondernemers, dorps- en wijkplatforms. Bovendien zien zij graag dat de kernen van Zaltbommel en omliggende dorpen in de weekenden autovrij worden gemaakt om de benodigde 1,5 meter voor wandelaars en recreanten te kunnen garanderen.

“De komende weken worden corona maatregelen geleidelijk afgeschaald waardoor meer mensen op straat komen en er meer activiteiten in de openbare ruimte kunnen gaan plaatsvinden. In andere steden, elders binnen en buiten Nederland, worden (tijdelijk) auto’s uit de binnensteden geweerd, krijgen wandelaars en fietsers beschikking over de vrijkomende ruimte en kunnen ondernemers hun terrassen ruimer opzetten. Op deze wijze wordt de publieke ruimte ingericht ten behoeve van de 1,5 meter samenleving; het nieuwe normaal in corona-tijd.

Afgelopen zaterdag heeft D66 vragen gesteld om de mogelijkheden voor de horeca (met name terrassen) te verruimen. Gelijktijdig had ook PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen in voorbereiding. Die vragen zijn in samenspraak met D66 nader uitgewerkt en worden hierbij als aanvulling op die van D66 ingediend.

De ruimte in de kern Zaltbommel en onze dorpen is niet overal toereikend om te kunnen voldoen aan de vereisten in de 1,5 meter samenleving.

1.  Is het college bereid om met dorps- en wijkplatforms plannen te maken voor de invulling van de publieke ruimte binnen de 1,5 meter samenleving?2.  Wil het college ondernemers (waaronder winkeliers en horeca-ondernemers) betrekken bij het opstellen van deze plannen?

Binnen de 1,5 meter samenleving hebben -met name in de weekenden- onze inwoners behoefte aan meer bewegingsruimte. Maar die ruimte wordt momenteel al gebruikt voor andere functies zoals het verkeer of het parkeren van motorvoertuigen.

3.  Is het college bereid om gedurende weekenden, straten (in al onze kernen) vrij te maken van autoverkeer om zo wandelaars en recreanten de benodigde 1,5 meter bewegingsruimte te kunnen bieden?”